SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

PDFPrintE-mail

Syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:

  • Beragama Islam;
  • Pelajar UiTM sepenuh masa yang mengikuti pengajian di peringkat pra, diploma, dan Ijazah Sarjana Muda;
  • Tidak dikenakan sebarang tindakan tatatertib oleh pihak Universiti;
  • Pelajar hanya layak membuat sekali permohonan bagi setiap semester;
  • Pelajar yang mempunyai masalah kewangan dan yatim piatu digalakkan untuk memohon dan dikategorikan sebagai asnaf.
  • Keutamaan diberikan kepada pelajar yang tidak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana institusi kewangan seperti PTPTN, Yayasan Negeri dan sebagainya.
  • Memenuhi syarat had kifayah dan kategori asnaf UiTM yang ditetapkan.
Joomla 1.5

buku fiqih indonesia